Blog Image

På gång

Höst SCHEMA 2019

På Gång Posted on Wed, January 16, 2019 11:38:30

 ESF/EU PROJEKTET

På Gång Posted on Mon, February 13, 2017 14:37:40

ESF/EU

Det regionala ESF/EU projektets mål är att ge
kompetensutveckling, affärsutveckling både

Branch-specifika kurser som ledarskap, motiverande samtal
mm. Vi kommer också arbeta för att

Samverkan med arbetsintegrerade sociala företag bygga upp en
stödstruktur i länet. Projektet

Söks i partnerskap mellan Coomanion och Famna och samverkan
med samordningsförbunden i länder.REGIONALT ESF PROJEKT

På Gång Posted on Mon, February 13, 2017 14:08:57

REGIONALT
ESF PROJEKT

Socialfondens
regionala utlysning syftar till skapa en stödfunktion för

arbetsintegrerade
sociala företag i Stockholms län och för att stärka dem i sin

affärsutveckling
ESF-rådet avsätter 15 miljoner kronor för att projekt som kan pågå

mellan 1
december 2016 till och med 31 augusti 2020.

Under
inledande dialoger har Coompanion, Famna, CSES, Skyddsvärnet, Stockholm
Stadsmission,

Blå Vägen,
Länsstyrelsen, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Tillväxtverket och
ESF-rådet.

Medverkat
kring att diskutera möjliga behov inom detta metodutvecklingsprojekt.

www.esf.se