REGIONALT
ESF PROJEKT

Socialfondens
regionala utlysning syftar till skapa en stödfunktion för

arbetsintegrerade
sociala företag i Stockholms län och för att stärka dem i sin

affärsutveckling
ESF-rådet avsätter 15 miljoner kronor för att projekt som kan pågå

mellan 1
december 2016 till och med 31 augusti 2020.

Under
inledande dialoger har Coompanion, Famna, CSES, Skyddsvärnet, Stockholm
Stadsmission,

Blå Vägen,
Länsstyrelsen, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Tillväxtverket och
ESF-rådet.

Medverkat
kring att diskutera möjliga behov inom detta metodutvecklingsprojekt.

www.esf.se