ESF/EU

Det regionala ESF/EU projektets mål är att ge
kompetensutveckling, affärsutveckling både

Branch-specifika kurser som ledarskap, motiverande samtal
mm. Vi kommer också arbeta för att

Samverkan med arbetsintegrerade sociala företag bygga upp en
stödstruktur i länet. Projektet

Söks i partnerskap mellan Coomanion och Famna och samverkan
med samordningsförbunden i länder.